Isnin, 15 April 2013

# Panduan PBS # PBS PAI Ting 2

Contoh Instrumen Tilawah Al-Quran dan Ayat Kefahaman PBS Pen.Islam Ting 2

Bismillah

Assalamualaikum 

Berikut dilampirkan contoh instrumen Tilawah Al-Quran dan Ayat Kefahaman PBS Pendidikan Islam Ting 2. Semoga bermanfaat perkongsian ini.


 
 CONTOH INSTRUMEN  TILAWAH AL QURAN
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


1

Pernyataan Standard Prestasi


B1D1
Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat
tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor

B1D1
Boleh membaca surah ali-Imran ayat 1-200Eviden

B1D1E1
Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah
Ali Imran  mengikut bacaan guru.

Ayat 1 -9

Ayat 14  -19


Instrumen
( kaedah )

Talaqi MusafahahAktiviti

AKTIVITI GURU – Guru mempemperdengarkan bacaan

AKTIVITI MURID- Murid mengikut bacaan guruContoh Item
( contoh soalan )


Sila ikut bacaan saya
 
 CONTOH INSTRUMEN TILAWAH AL QURAN
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


2

Pernyataan Standard Prestasi


B2
Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat
tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor

B2D1
Boleh membaca surah ali-Imran ayat 1 hingga 200..


Eviden

B2D1E1
Membaca ayat-ayat bacaan dari surah ali-Imran dengan bimbingan guru:
-ayat 1-9
-ayat 14-19

Instrumen


Talaqi Musafahah


Aktiviti

AKTIVITI GURU : Guru mendengar bacaan murid

AKTIVITI MURID: Murid membaca ayat 1-9 kemudian disambung oleh murid lainContoh Item


Sila baca ayat 1-9
( Lihat lampiran )
  
CONTOH INSTRUMEN  
TILAWAH AL QURAN
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


3

Pernyataan Standard Prestasi


B3
Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz
ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor

B3D1
Boleh membaca surah al Imran ayat 1- 200  


Eviden

B3D1E1
Membaca ayat-ayat bacaan dari surah ali Imran dengan betul tanpa bimbingan :
- ayat 1-9
- ayat 14-19

Instrumen

Talaqi MusafahahAktiviti

AKTIVITI GURU – Guru menyemak bacaan murid dan membetulkan sekiranya ada kesilapan.

AKTIVITI MURID – Murid membaca ayat 1-9Contoh Item


Sila baca ayat 1-9
 
 CONTOH INSTRUMEN
( TILAWAH AL QURAN )
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


4

Pernyataan Standard Prestasi


B4
Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz
ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor

B4D1
Membaca surah ali-Imran ayat 1-200Eviden

B4D1E1
Membaca ayat dengan betu bertajwid dengan pemerhatian khusus kepada hokum mim sakinah:
-ayat 1-9
-ayat 14-19


Instrumen


Talaqi Musafahah


Aktiviti

AKTIVITI GURU – Guru menyemak bacaan murid dengan menekankan hukum mim sakinah

AKTIVITI MURID –  Murid membaca ayat 1-9

Contoh Item


Sila baca ayat 1-9
Sila keluarkan 3 hukum mim sakinah dalam ayat

  
CONTOH INSTRUMEN
TILAWAH AL QURAN
 STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


5

Pernyataan Standard Prestasi


B5
Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz
ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor

B5D1
Membaca surah ali-Imran ayat 1-200


Eviden

B5D1E1
Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali-Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. –  Ayat    1  - 9
                                      Ayat  14 - 19


Instrumen

Talaqi Musafahah


Aktiviti

AKTIVITI GURU – Guru menyemak bacaan murid dengan menekankan keseluruhan hukum tajwid

AKTIVITI MURID – Murid membaca ayat 1-9


Contoh Item


Sila baca ayat 1-9
Sila nyatakan hukum tajwid dalam ayat 1-5  
CONTOH INSTRUMEN TILAWAH AL QURAN
 STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


6

Pernyataan Standard Prestasi


B6
Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu,
menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati
akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B6D1
Boleh membaca surah ali Imran ayat 1-200 .


Eviden

B6D1E1
Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah ali Imran dengan betul, bertajwid, lancar,fasih dan boleh dicontohi:
-Ayat 1-9
-Ayat 14-19

Instrumen

Talaqi Musafah
Persembahan murid dalam kumpulan

Aktiviti

AKTIVITI GURU : Guru meminta pelajar yang telah menguasai  untuk membimbing rakan dalam kumpulan

AKTIVITI MURID : Murid lain mengikut bacaan rakan tersebut dalam kumpulan

Contoh Item


Sila bentuk kumpulan.
Sila ikut bacaan ketua kumpulan anda

 
 CONTOH INSTRUMEN ( KEFAHAMAN AYAT )
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


2

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat
tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B2D4
Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah ali -Imran

Eviden

B2D4E1
Menyatakan isi kandungan ayat-ayat surah ali Imran :
-Ayat 26 ( Menginsafi Kekuasaan Allah )
-Ayat 133 – 136 ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )Instrumen


Soalan lisan
Soalan bertulis

Aktiviti

AKTIVITI GURU – Guru mengedarkan lembaran soalan

AKTIVITI MURID –  Murid menjawab soalanContoh Item


Sila lihat lampiranLampiran ayat kefahaman B2D4E1

Ayat 26 Surah ali Imran : ( Menginsafi Kekuasaan Allah )

Soalan Lisan

 1. Nyatakan isi kandungan ayat secara ringkas.

Soalan Bertulis

 1. Senaraikan dua bukti kekuasan Allah dalam ayat 26 Surah ali Imran

i  ______________________________________________________________

ii ______________________________________________________________

 1. Tandakan ( / ) pada penyataan yang betul mengenai isi kandungan ayat 26 Surah ali Imran.

Isi kandungan ayat

Tanda /
 1. Allah berkuasa memberi kuasa kepada sesiapa yang dikehendaki


 1. Allah berkuasa mencabut kuasa kepada sesiapa yang dikehendaki


 1. Allah berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendaki


 1. Allah berkuasa menghinakan sesiapa yang dikehendaki


Lampiran ayat kefahaman B2D4E1

Ayat 133-136 Surah ali Imran : ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )


Soalan Lisan

 1. Nyatakan isi kandungan ayat secara ringkas.

Soalan Bertulis

 1. Senaraikan 3 ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat 133-136
i ________________________________________________________

ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________________

 1. Lengkapkan rajah yang berikut :

  
CONTOH INSTRUMEN KEFAHAMAN AYAT 
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


3

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz
ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab  dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B3D4
Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah ali- Imran


Eviden

B3D4E1
Mengamal isi kandungan ayat-ayat daripada surah ali Imran iaitu:
-Ayat 26 ( Menginsafi Kekuasaan Allah )
-Ayat 133-136 ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )


Instrumen

Soalan lisan
Soalan bertulis


Aktiviti

AKTIVITI GURU - Guru mengedarkan lembaran soalan

AKTIVITI MURID – Murid menjawab soalanContoh Item


Sebab Allah memuliakan menghinakan seseorang manusia
-       Lampiran 3Lampiran ayat kefahaman B3D4E1

Ayat 26 Surah ali Imran : ( Menginsafi Kekuasaan Allah )

Soalan Lisan
 1. Nyatakan dua contoh kehinaan Allah yang menimpa umat terdahulu

Soalan Bertulis
 1. Senaraikan dua sebab kemuliaan seseorang
i ____________________________________________________________________

ii ____________________________________________________________________
                                                       
 1. Senaraikan dua sebab kehinaan seseorang
       i ____________________________________________________________________
    
       ii ____________________________________________________________________


Lampiran ayat kefahaman B3D4E1

Ayat 133-136 Surah ali Imran : ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )

Soalan Lisan

 1. Nyatakan lafaz istighfar

Soalan Bertulis

 1. Lengkapkan carta berikut: 
 CONTOH INSTRUMEN KEFAHAMAN AYAT
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


 4

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan,  menghayat akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi
sirah  nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B4D4
Boleh memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu surah ali-Imran dengan betul.


Eviden
B4D4E1
Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali Imran dengan betul :
-Ayat 26 ( Menginsafi Kekuasaan Allah )
-Ayat 133-136 ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )


Instrumen

Ujian Bertulis


Aktiviti

AKTIVITI GURU : Guru mengedarkan lembaran soalan

AKTIVITI MURID : Pelajar Menjawab soalan


Contoh Item


Lihat Lampiran
Lampiran ayat kefahaman B4D4E1

Ayat 26 Surah ali Imran : ( Menginsafi Kekuasaan Allah )

Soalan Bertulis

 1. Terangkan dua bentuk nikmat Allah kepada manusia
i ______________________________________________________________
ii ______________________________________________________________


 1. Nyatakan dua akibat tidak menghargai nikmat Allah kepada individu
i ______________________________________________________________
ii ______________________________________________________________


Lampiran ayat kefahaman B4D4E1

Ayat 133-136 Surah ali Imran : ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )

Soalan Lisan

1. Apakah tindakan anda apabila anda sedar anda melakukan dosa


Soalan Bertulis

2. Senaraikan dua kebaikan bertaubat
i ____________________________________________________________

ii ____________________________________________________________    
CONTOH INSTRUMEN KEFAHAMAN AYAT
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


5

Pernyataan Standard Prestasi

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan menghayati   akidah berteraskan rukun iman, melakukan  ibadah,  mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam,  adab  dan  akhlak  Islamiah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B5D4
Boleh menghayati isi kandungan ayat surah ali Imran  dengan  betul dan istiqamah.


Eviden
 
B5D4E1
Mengamalkan  isi kandungan ayat daripada surah ali-Imran  dengan betul dan istiqamahInstrumen

Soalan Bertulis


Aktiviti

AKTIVITI GURU : Guru mengedarkan soalan

AKTIVITI MURID : Murid menjawab soalanContoh Item

Lihat lampiranLampiran ayat kefahaman B5D4E1

Ayat 26 Surah ali Imran : ( Menginsafi Kekuasaan Allah )

Soalan Bertulis

Lengkapkan jadual berikut :

1. Nyatakan dua perbezaan antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur

Bersyukur
Tidak Bersyukur

Soalan bertulis

 1. Bagaimana  cara anda  menghargai nikmat berikut


Kekayaan
KecerdikanKesihatanUsiaMasa
Lampiran ayat kefahaman B5D4E1

Ayat 133-136 Surah ali Imran : ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )


Soalan Bertulis

1. Senaraikan lima dosa yang biasa anda lakukan

Dosa Besar
Dosa Kecil
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

2. Apakah tindakan  yang anda lakukan sekiranya anda melakukan dosa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
CONTOH INSTRUMEN KEFAHAMAN AYAT
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


6

Pernyataan Standard Prestasi

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan menghayati   akidah berteraskan rukun iman, melakukan  ibadah,  mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam,  adab  dan  akhlak  Islamiah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B6D4
Boleh menghayati isi kandungan ayat surah ali Imran  dengan  betul dan istiqamah.


Eviden
 
B6D4E1
Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi
-Ayat 26
-Ayat 133-136

Instrumen

Hasil Kerja Berkumpulan
Soalan Senarai Semak


Aktiviti

AKTIVITI GURU –

AKTIVITI MURID – Murid membentuk kumpulan dan membentangkan hasil tugasanContoh Item


Lihat Lampiran


Lampiran ayat kefahaman B6D4E1

Ayat 26 Surah ali Imran : ( Menginsafi Kekuasaan Allah )

Hasil Kerja Kumpulan:

1. Hasilkan satu artikel cara untuk mendapatkan kemuliaan Allah melalui :

    a) Menghormati Guru

    b) Menghormati Ibu Bapa

2.
Soalan senarai semak

Tandakan  /   pada pernyataan yang  diamalkan oleh pelajar


Cara meningkatkan martabat diri


Ya/ Tidak

1.   Berdoa selepas solat2.   Bertawakkal selepas berusaha3.   Berbuat baik sesama rakan4.   Berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu5.   Bersabar menghadapi ujian     6.  Menunjukkan akhlak yang mulia      7.  Mensyukuri nikmat Allah

Lampiran ayat kefahaman B5D4E1

Ayat 133-136 Surah ali Imran : ( Segera Bertaubat Dan Beristighfar )


Soalan Bertulis :

1. Apakah tindakan  yang anda lakukan sekiranya anda melakukan dosa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Rasulullah s.a.w beristighfar satu hari sebanyak 70 kali. Anda pula bagaimana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Follow Us @soratemplates