Selasa, 23 April 2013

# PBS Sirah Ting 1

Contoh Evedent Masyarakat Arab Sebelum dan Selepas Jahiliyyah

Bismillah

Assalamualaikum.

Berikut  adalah contoh evedent PAI Ting 1 bahagian Sirah Nabawiyyah.

B1D11E1
Menyatakan pengertian Jahiliyyah dan keadaan masyarakatnya.

1. Nyatakan pengertian Jahiliyyah dari segi bahasa
   ________________________________________________________________________________

2. Jelaskan pengertian Jahiliyyah dari segi istilah.
    _______________________________________________________________________________

3. Masyarakat Jahiliyyah terbahagi kepada 2 golongan, iaitu Badwi dan Hadari. Terangkan :
     a. pengenalan masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari.


     b. Apakah pekerjaan masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari.

B2D14E1
Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah .

Jelaskan keadaan masyarakat Arab Jahiliyyah selepas kelahiran Rasulullah SAW.

a. Dari segi politik.
______________________________________________________________________________

b. Kepercayaan .
______________________________________________________________________________

c. Akhlak.
______________________________________________________________________________

d. Muamalah
______________________________________________________________________________


Menguasai/Tidak menguasai.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Follow Us @soratemplates