Ahad, 17 Mac 2013

# permohonan

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Bagi LulusanUnified Examination Certificate (UEC) Dan Sijil Men Agama (SMA) atauSijil Men Ugama (SMU) Ambilan Khas Jun 2013

Bismillah Dan Assalamualaikum

Alhamdulilah bersyukur pada Allah SWT akhirnya Sijil Menengah Agama dan Sijil Menengah Ugama diiktiraf oleh KPM. Jika di Selangor SIjil Menengah Agama ini adalah peperiksaan yang wajib diambil oleh murid-murid Ting 4.Ini adalah satu pengiktirafan yang baik.

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon UEC dan SMA atau SMU yang berkelayakan,berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Program seperti berikut :

1. KETERANGAN PROGRAM

Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

Pilihan Ijazah. :

 a) Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ( Bahasa Cina   Pendidikan Rendah )
                                
 b) Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ( Pen. Islam Pendidikan Rendah)

Mod Kursus : Sepenuh Masa

2. STRUKTUR PROGRAM
2.1 Program Persediaan (Dua Belas(12) Bulan/Dua (2) Semester)
2.2 Program Ijazah (Empat (4) Tahun/Lapan (8) Semester)

3. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
3.1 Warganegara Malaysia
3.2 Umur tidak melebihi 20 Tahun pada 30 Jun 2013 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 1993.
3.3 Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
3.4 Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
3.5 Mempunyai kelayakan akademik di peringkat SPM dengan memiliki sekurang-kurangnya Kepujian Bahasa Melayu dan Bahasa Inngeris.

4.SYARAT TAMBAHAN
4.1 Lulusan Unified Examination Certificate (UEC)
4.1.1 Calon lulusan Unified Examination Certificate (UEC) perlu memiliki sekurang- kurang
tiga (3) kepujian diperingkat Sijil Senior Middle Level (UEC-SML)
4.2 Lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama (SMU)
4.2.1 Calon lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama (SMU) perlu
Memiliki sekurang- kurangnya 3 kepujian di peringkat SMA atau SMU.

5.PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

5.1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ( Bahasa Cina Pendidikan Rendah )

5.5.1 Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru yang
          Ditetapkan oleh KPM bagi keperluan sekolah rendah.
5.5.2 Sebagai prasyarat,calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama 12 bulan/2
          Semester di IPG yang ditetapkan oleh KPM.
5.5.3 Calon mesti LULUS Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti          Program Ijazah Sarjan Muda Perguruan selama 4 tahun/8 semester di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan oleh KPM.
5.5.4 Dalam tempoh Kursus Persediaan, calon perlu mengikuti Kursus Khas dan mesti  LULUS dalam 3 matapelajaran berikut :
I. Bahasa Melayu Komunikasi
II. Sejarah dan
III. Pendidikan Moral

5.2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ( Pen. Islam Pendidkan Rendah )

5.5.1 Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru yang
Ditetapkan oleh KPM bagi keperluan sekolah rendah.
5.5.2 Sebagai prasyarat,calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama 12 bulan/2
Semester di IPG yang ditetapkan oleh KPM.
5.5.3 Calon mesti LULUS Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program
Ijazah Sarjan Muda Perguruan selama 4 tahun/8 semester di Institut Pendidikan Guru yang
Ditetapkan oleh KPM.
5.5.4 Dalam tempoh Kursus Persediaan, calon perlu mengikuti Kursus Khas dan mesti LULUS dalam 3 matapelajaran berikut :
I. Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah;
II. Sejarah dan
III. Pendidikan Syariah Islamiah

CALON YANG TIDAK LAYAK

1. Calon yang sedang mengikuti Program Ijazah Muda Perguruan (PSIMP) kelolaan KPM atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi.
2. Calon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa Dalam Perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.
3. Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di IPG, tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.
4. Calon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah,jenayah atau tindakan mahkamah.

CARA MEMOHON
1. Permohonan hanya dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 22 Mac 2013.
2. Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
3. Calon dibenarkan mengemukakan SATU(1) permohonan sahaja.
4, Permohonan boleh dikemaskini pada bila-bila masa sahaja dan hendaklah dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.
5. Permohonan yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
6. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mac 2013.


Tiada ulasan:

Catat Komen

Follow Us @soratemplates